tachi
04 آبان 1401 - 13:30

بانک‌های عامل مانع اصلی واحدهای تولیدی

اصفهان- دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: بانک‌های عامل یکی از مسائل و مشکلات اصلی واحدهای تولیدی هستند که بر خلاف دستورالعمل های بانک مرکزی این واحدها را با چالش رو به رو می‌کنند. به گزارش خبرنگار مهر، صُدیف بیک زاده ظهر چهارشنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اصفهان با بیان اینکه بیمه تأمین اجتماعی، گمرک و تأمین مواد اولیه دررده های بعدی مشکلات واحدهای تولیدی پس از مسائل بانکی قرار دارند، اظهار داشت: بانک‌های عامل به‌عنوان یکی از مسائل و مشکلات اصلی هستند که بر خلاف دستورالعمل‌های بانک مرکزی واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه می‌کنند که کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مشکل این واحدها را به صورت موردی بررسی و رفع می‌کند. خبرنگار مهرصُدیفدرردههایوی با اشاره به اینکه ثبت مشکلات باید در سامانه ستاد تسهیل انجام شود تا قابل رصد و پیگیری باشد، خاطرنشان کرد: این روند سبب شفافیت امر می‌شود و راحتتر می‌توان این مسائل و مشکلات را علت یابی و دنبال کرد. راحتتریابیدبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور افزود: سرعت رشد مسائل و مشکلات برون زاست و خارج از اراده سیستمی بوده اما بخشی از مسائل و مشکلات هم ناشی از اختلاف سلیقه هاست که یک دستورالعمل را ۱۰ بانک هر کدام به روش خاصی اجرا می‌کنند و کج سلیقگی‌هایی که در اجرا وجود دارد در برخی مواقع مسائل و مشکلات بسیاری را برای واحدهای تولیدی ایجاد می‌کند. زاستهاستبیک زاده خاطرنشان کرد: واحدهای تولیدی برخی موارد در بازپرداخت بدهی‌ها با مشکل مواجه می‌شوند که پیگیری لازم از طریق شورای پول و اعتبار را انجام خواهیم داد و مصوبه آن‌را می‌گیریم. وی ادامه: بر اساس مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور امهال وام‌ها مصوب شد و واحدهای تولیدی می‌توانند با مراجعه بانک و پرداخت ۷.۵ درصد، ۶ ماه تنفس و پنج ساله نسبت به تقسیط بدهی‌های خود اقدام کنند. امهالدبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: واحدهای تولیدی که یکجا و ظرف ۶ ماه نسبت به تسویه اقدام کنند، سود سالانه ارزی که پیش بینی شده بوده هفت درصد شود به چهار درصد کاهش پیدا خواهد کرد و جرایم به طور کلی بخشیده می‌شوند؛ واحدهای تولیدی که بخشی از تسهیلات و حتی یک درصد آن را از قبل پرداخت کرده باشند امتیاز ویژه و یک درصد تخفیف هم برای آنها در نظر گرفته شده است. بیک زاده اظهار داشت: همچنین صورتی‌که واحدی به هر دلیلی نمی‌تواند نسبت به بازپرداخت تسهیلات بصورت یکجا اقدام کند به‌صورت ۴۸ ماهه می‌تواند نسبت به تقسیط آن اقدام کند اما درصد بخشودگی که برای کسانی که یکجا تسویه می‌کنند، شامل حال این واحدهای تولیدی نخواهد شد. بصورتوی با اشاره به اهمیت طبقه بندی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی استان‌ها در ستاد مرکزی، ادامه داد: باید عامل ایجاد اینگونه مسائل و مشکلات را با طبقه بندی آنها از طریق مجاری ذیربط، رفع کنیم که در این راه تا حدودی موفقیت‌هایی هم کسب شده اما برخی مواقع هم برای رفع یک مشکل چندین مشکل دیگر ایجاد می‌شود. دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور افزود: کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید به‌عنوان یکی از کارگروه‌های مهم استانی در خدمات رسانی به واحدهای تولیدی هستند و این کارگروه‌ها مرجع و پناه آخر واحدهای تولیدی محسوب می‌شود و از هر کجا دستشان کوتاه می‌شود با امید به این کارگروه مراجعه می‌کنند. وی اضافه کرد: بی تردید باید اقدامات مسئولان به گونه‌ای باشد که این روحیه امید در تولید کنندگان تقویت شود و واحدهای تولیدی بدانند که استاندار به‌عنوان بالاترین نهاد اجرایی در استان‌ها به‌عنوان رئیس این کارگروه محسوب می‌شود. بیک زاده خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۶۱ و ۶۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر این مسؤولیت بر عهده استاندار گذاشته شده که تمام دستگاه‌های اجرایی را برای حمایت از واحدهای تولیدی بسیج کند. به گفته وی بر اساس ارزیابی انجام شده در یکسال اخیر فعالیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اصفهان نسبت به گذشته چشمگیر و معنی دار بوده است، به لحاظ اینکه واحدهای تولیدی که در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها به نتیجه نمی‌رسد به ستاد مرکزی مراجعه می‌کنند و از مراجعه واحدهای تولیدی استان‌ها پیام واقعی را از وضعیت استان‌ها دریافت می‌شود. بیک زاده ادامه داد: رویکرد ستاد مرکزی تسهیل و رفع موانع تولید این است که وقتی با یک مشکلی به کرات مواجه می‌شویم باید سراغ سرچشمه این مساله برویم بنای ما در ستاد این است که مشکل اصلی را برطرف کنیم. ‌
منبع: مهر
شناسه خبر: 803213