tachi
25 مهر 1401 - 09:06

ثروت آفرینی ثمره اتصال اینچه به شاهرود/ مسیر ترانزیت هموار می شود

گرگان- تسریع در راه اندازی کریدور ریلی اینچه برون- شاهرود می تواند درآمدزایی صنعت ترانزیت ریلی گلستان را افزایش داده و موجب رونق اقتصادی این منطقه شود. خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- اعظم محبی: پس از اتصال محور ریلی ایران به کشورهای مشترک المنافع از ایستگاه اینچه برون انتظار بر آن بود که شاهد جهش چشم‌گیر در سطح تبادلات تجاری و ترانزیت کالا از این مسیر ریلی باشیم اما با گذشت حدود ۱۰ سال از راه اندازی این محور، هنوز سطح جابجایی کالا بین کشورهای ترکمنستان، قزاقستان و ایران به رقم قابل قبولی نرسیده است. خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- اعظم محبی:المنافعمسیراماهرچند اتصال ریل قزاقستان- ترکمنستان- ایران زمینه جابجایی کالا بین این دو کشور را بهبود بخشیده اما ابتر ماندن این مسیر ریلی در داخل کشور و عدم اتصال روان و مطلوب اینچه‌برون به مسیرهای داخلی موجب شده تا تجار و بازرگانان رغبت چندانی به استفاده از این محور نداشته باشند. ریلامامسیرداخل کشورفرسودگی مسیر، اشکالات فنی، شیب و فراز محور گدوک و فاصله زمانی طولانی سبب شده تا این مسیر، مکمل خوبی برای جابجایی کالا از قزاقستان به سوی آب‌های آزاد نباشد. مسیرمسیردر سنوات قبل برقی کردن محور اینچه برون به گرمسار مطرح شده که طبق گفته کارشناسان اجرای این طرح نمی‌تواند کشور را به اهداف خود برساند، ضمن اینکه راه اندازی مسیر جایگزین یعنی اینچه برون- شاهرود- طبس صرفه جویی مالی داشته و زمان رسیدن به مقصد را هم کاهش خواهد داد. برقیاینچهمسیراینچهجوییدر همین راستا تکمیل محور ریلی اینچه برون مطرح شد و در دولت جدید هم با توجه به دیپلماسی تجاری و اقتصادی موجود، توجه جدی به آن شده است. راستااینچهپس از سفر رئیس جمهور به گلستان مقرر شد تا بررسی‌های لازم برای اتصال اینچه برون- شاهرود انجام تا بعد از اقدامات مطالعاتی و گرفتن ردیف اعتباری و با مشارکت بخش خصوصی، عملیات اجرایی آن آغاز شود. اینچهانجام تادر حال حاضر سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای این پروژه اعلام آمادگی کرده و مطالعات آن در دست اقدام است. علی محمد زنگانه، استاندار گلستان در خصوص تکمیل کریدور ریلی اینچه- شاهرود، گفت: باید طی یک برنامه مدون در قالب سرمایه گذاری مشترک، پروژه راهبردی خط ریلی اینچه برون- شاهرود- طبس- بندرعباس را اجرایی کرد؛ محوری که سبب کاهش هزینه‌های ترانزیتی، کوتاه شدن مسیر و همچنین افزایش ظرفیت‌های حمل و نقل برای دسترسی و اتصال به خلیج فارس شده و دسترسی به آب‌های آزاد را تسهیل می‌کند. در خصوصطی یک برنامه مدون در قالب سرمایه گذاری مشترک، پروژه راهبردی خط ریلی اینچه برون- شاهرود- طبس- بندرعباس را اجرایی کرد؛ محوری که سبب کاهش هزینه‌های ترانزیتی، کوتاه شدن مسیر و همچنین افزایش ظرفیت‌های حمل و نقل برای دسترسی و اتصال به خلیج فارس شده و دسترسی به آب‌های آزاد را تسهیل می‌کند.طی یک سال برگشت سرمایه اتفاق می‌افتد طی یک سال برگشت سرمایه اتفاق می‌افتدطی یک سال برگشت سرمایه اتفاق می‌افتدطی یک سال برگشت سرمایه اتفاق می‌افتدرئیس اتاق بازرگانی گرگان هم در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: اتصال مسیر ریلی اینچه برون به کریدور شمال به جنوب امری حیاتی و مورد اجماع همه کارشناسان است. رئیس اتاق بازرگانی گرگان هم در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: اتصال مسیر ریلی اینچه برون به کریدور شمال به جنوب امری حیاتی و مورد اجماع همه کارشناسان است.فرسودگی مسیر فعلی انتقال کالا به جنوب سبب شده تا بازرگانان از آن استقبال نکنند علی محمد چوپانی افزود: برای اتصال به شبکه ریلی دو مسیر فراروی گلستان قرار دارد؛ در گام نخست تمرکز بر استفاده از مسیر ریلی فعلی از سمت مازندران و منطقه گدوک است که به سبب شیب زیاد و فرسودگی مسیر، منطقی نیست. فرسودگی مسیر فعلی انتقال کالا به جنوب سبب شده تا بازرگانان از آن استقبال نکنند علی محمد چوپانی افزود: برای اتصال به شبکه ریلی دو مسیر فراروی گلستان قرار دارد؛ در گام نخست تمرکز بر استفاده از مسیر ریلی فعلی از سمت مازندران و منطقه گدوک است که به سبب شیب زیاد و فرسودگی مسیر، منطقی نیست.فرسودگی مسیر فعلی انتقال کالا به جنوب سبب شده تا بازرگانان از آن استقبال نکنندمسیروی تاکید کرد: فارغ از تنگناهای فنی و توپوگرافی، موضوع پدافند غیرعامل را هم باید مد نظر قرار دهیم، در حالت فعلی هر اتفاق غیرمترقبه ای در مسیر گرگان به سمت گدوک می‌تواند شبکه ریلی شمال و راه آهن اینچه برون را از مدار خارج می‌کند. وی تاکید کرد: فارغ از تنگناهای فنی و توپوگرافی، موضوع پدافند غیرعامل را هم باید مد نظر قرار دهیم، در حالت فعلی هر اتفاق غیرمترقبه ای در مسیر گرگان به سمت گدوک می‌تواند شبکه ریلی شمال و راه آهن اینچه برون را از مدار خارج می‌کند.چوپانی ادامه داد: احداث راه آهن از اینچه برون به آزادشهر و در ادامه شاهرود، ۳۰۰ میلیون دلار هزینه داشته که با جابجایی ۱۵ هزار تن کالا در طول یک سال، هزینه آن جبران خواهد شد و برگشت سرمایه اتفاق می‌افتد. چوپانی ادامه داد: احداث راه آهن از اینچه برون به آزادشهر و در ادامه شاهرود، ۳۰۰ میلیون دلار هزینه داشته که با جابجایی ۱۵ هزار تن کالا در طول یک سال، هزینه آن جبران خواهد شد و برگشت سرمایه اتفاق می‌افتد.پیگیری برای اخذ ردیف اعتباری پیگیری برای اخذ ردیف اعتباریپیگیری برای اخذ ردیف اعتباریپیگیری برای اخذ ردیف اعتباریمعاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان هم به خبرنگار مهر گفت: یکی از نقاط قوت گلستان به عنوان راهبرد اصلی توسعه، ظرفیت لجستیکی و ترانزیتی آن بوده که در سند آمایش سرزمینی کشور و استان هم به این امر اشاره می‌کند که «اینچه برون» باید به سواحل مکران متصل شود. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان هم به خبرنگار مهر گفت: یکی از نقاط قوت گلستان به عنوان راهبرد اصلی توسعه، ظرفیت لجستیکی و ترانزیتی آن بوده که در سند آمایش سرزمینی کشور و استان هم به این امر اشاره می‌کند که «اینچه برون» باید به سواحل مکران متصل شود.سید محمد دهنوی افزود: این مسیر هم توسعه ترانزیت شمال به جنوب را تقویت کرده و هم بهترین مسیری است که ظرفیت شرق به غرب را توسعه می‌دهد. سید محمد دهنوی افزود: این مسیر هم توسعه ترانزیت شمال به جنوب را تقویت کرده و هم بهترین مسیری است که ظرفیت شرق به غرب را توسعه می‌دهد.وی گفت: کریدور اینچه برون یکی از فرصت‌هایی است که می‌تواند ایده اتصال به هندوستان از طریق آب‌های جنوب به روسیه و اروپا را محقق کند. وی گفت: کریدور اینچه برون یکی از فرصت‌هایی است که می‌تواند ایده اتصال به هندوستان از طریق آب‌های جنوب به روسیه و اروپا را محقق کند.دهنوی گفت: با تحولات منطقه، روس‌ها به دنبال آن هستند که به آب‌های آزاد ایران دسترسی پیدا کنند لذا به دنبال فعال کردن ظرفیتی در شمال بوده که ترانزیت آنها تسریع شود. دهنوی گفت: با تحولات منطقه، روس‌ها به دنبال آن هستند که به آب‌های آزاد ایران دسترسی پیدا کنند لذا به دنبال فعال کردن ظرفیتی در شمال بوده که ترانزیت آنها تسریع شود.وی با اشاره به مطرح بودن پروژه محور آستارا به رشت از سنوات گذشته، گفت: از دیگر پروژه‌ها، برقی کردن مسیر اینچه برون به گرمسار است که علی رغم اقبال روس‌ها به دلیل مسائل فنی، پلن اجرایی و نقشه‌های عملیاتی برای آن تعریف نشده است. وی با اشاره به مطرح بودن پروژه محور آستارا به رشت از سنوات گذشته، گفت: از دیگر پروژه‌ها، برقی کردن مسیر اینچه برون به گرمسار است که علی رغم اقبال روس‌ها به دلیل مسائل فنی، پلن اجرایی و نقشه‌های عملیاتی برای آن تعریف نشده است.دهنوی با توضیح اینکه این دو محور مذکور، ظرفیت قابل ملاحظه‌ای نیستند، اضافه کرد: ظرفیت جابجایی اینچه برون به گرمسار ۲.۵ میلیون تن کالا بوده که با برقی کردن به پنج میلیون تن می‌رسد و ظرفیت چشمگیری را اضافه نخواهد کرد و از سوی دیگر به اذعان کارشناسان اجرای این پروژه به دلیل شیب و فراز گدوک، شدنی نیست. دهنوی با توضیح اینکه این دو محور مذکور، ظرفیت قابل ملاحظه‌ای نیستند، اضافه کرد: ظرفیت جابجایی اینچه برون به گرمسار ۲.۵ میلیون تن کالا بوده که با برقی کردن به پنج میلیون تن می‌رسد و ظرفیت چشمگیری را اضافه نخواهد کرد و از سوی دیگر به اذعان کارشناسان اجرای این پروژه به دلیل شیب و فراز گدوک، شدنی نیست.وی گفت: پروژه اینچه- شاهرود- طبس یکی از کلیدهای موفقیت توسعه ترانزیت کشور است که می‌تواند جایگزین هر دو دیده قبلی باشد و نقش تکمیلی برای ترانزیت کشور خواهد داشت. وی گفت: پروژه اینچه- شاهرود- طبس یکی از کلیدهای موفقیت توسعه ترانزیت کشور است که می‌تواند جایگزین هر دو دیده قبلی باشد و نقش تکمیلی برای ترانزیت کشور خواهد داشت.دهنوی با اشاره به مزایای کریدور اینچه- شاهرود، بیان کرد: کاهش سیر از ۱۲ روز به پنج روز و کوتاهی ۵۰۰ کیلومتری مسیر از مزیت‌های این محور بوده که افق جدیدی را پیش روی ترانزیت کشورهای اوراسیا و آب‌های آزاد جنوب ایران و بازار هندوستان فراهم می‌کند. دهنوی با اشاره به مزایای کریدور اینچه- شاهرود، بیان کرد: کاهش سیر از ۱۲ روز به پنج روز و کوتاهی ۵۰۰ کیلومتری مسیر از مزیت‌های این محور بوده که افق جدیدی را پیش روی ترانزیت کشورهای اوراسیا و آب‌های آزاد جنوب ایران و بازار هندوستان فراهم می‌کند.وی عنوان کرد: این پروژه، در جداول پیوست بودجه امسال آمده و ما به دنبال این هستیم که مجوز کمیسیون ماده ۲۷ آن را اخذ کنیم. وی عنوان کرد: این پروژه، در جداول پیوست بودجه امسال آمده و ما به دنبال این هستیم که مجوز کمیسیون ماده ۲۷ آن را اخذ کنیم.اعلام آمادگی سرمایه گذاران داخلی و خارجی اعلام آمادگی سرمایه گذاران داخلی و خارجیاعلام آمادگی سرمایه گذاران داخلی و خارجیمعاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان هم به خبرنگار مهر گفت: برای کریدور شمال- جنوب یعنی راه آهن گرگان- اینچه برون- شاهرود، واریانت های مختلفی پیشنهاد شده است. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان هم به خبرنگار مهر گفت: برای کریدور شمال- جنوب یعنی راه آهن گرگان- اینچه برون- شاهرود، واریانت های مختلفی پیشنهاد شده است.سیدمحمدرضا سیدالنگی افزود: باید برای تکمیل این کریدور، کوتاه‌ترین مسیر انتخاب شود که در این انتخاب هم اختلاف نظر کارشناسی وجود دارد. سیدمحمدرضا سیدالنگی افزود: باید برای تکمیل این کریدور، کوتاه‌ترین مسیر انتخاب شود که در این انتخاب هم اختلاف نظر کارشناسی وجود دارد.طبق گفته وی برای انتخاب مسیر، مشاور اخذ شده و در حال انجام مطالعات نهایی است. طبق گفته وی برای انتخاب مسیر، مشاور اخذ شده و در حال انجام مطالعات نهایی است.سیدالنگی اضافه کرد: به دلیل اینکه استان‌های همجوار هم در این فایده سهیم باشند، نگاهی به بندر امیرآباد و همچنین بجنورد داریم و در نهایت سه استان مازندران، گلستان و خراسان شمالی با همدیگر این طرح را جلو می‌برند. سیدالنگی اضافه کرد: به دلیل اینکه استان‌های همجوار هم در این فایده سهیم باشند، نگاهی به بندر امیرآباد و همچنین بجنورد داریم و در نهایت سه استان مازندران، گلستان و خراسان شمالی با همدیگر این طرح را جلو می‌برند.وی گفت: اینکه این خط از آزادشهر به شاهرود باید برود نهایی شده اما حد فاصل آن نیازمند نظرات کارشناسی است. وی گفت: اینکه این خط از آزادشهر به شاهرود باید برود نهایی شده اما حد فاصل آن نیازمند نظرات کارشناسی است.سیدالنگی بیان کرد: تاکنون برای این پروژه سرمایه گذار داخلی و خارجی (از کشور چین و ترکمنستان) پیش قدم شده‌اند. سیدالنگی بیان کرد: تاکنون برای این پروژه سرمایه گذار داخلی و خارجی (از کشور چین و ترکمنستان) پیش قدم شده‌اند.افزایش درآمد گلستان با تکمیل راه آهن اینچه برون افزایش درآمد گلستان با تکمیل راه آهن اینچه برونافزایش درآمد گلستان با تکمیل راه آهن اینچه برونافزایش درآمد گلستان با تکمیل راه آهن اینچه بروننماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی هم به خبرنگار مهر گفت: همه کارشناسان و مدیران استانی با وحدت رویه کامل از اتصال راه آهن اینچه برون به شاهرود حمایت می‌کنند و در این رابطه سرمایه گذاران متعددی پیشنهاداتی را ارائه داده‌اند. نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی هم به خبرنگار مهر گفت: همه کارشناسان و مدیران استانی با وحدت رویه کامل از اتصال راه آهن اینچه برون به شاهرود حمایت می‌کنند و در این رابطه سرمایه گذاران متعددی پیشنهاداتی را ارائه داده‌اند.غلامرضا منتظری افزود: مقرر است بر اساس نظرات کارشناسان بهترین مسیر برای اتصال راه آهن اینچه برون به کریدور شمال به جنوب انتخاب شود و باید مسیری تعیین شود تا هم از نظر بعد مسافت کوتاه‌تر باشد و هم از نظر اقتصادی با صرفه و صلاح بیشتری همراه باشد. بر اساسمسیراینچهصلاحوی بیان کرد: در انتخاب مسیر باید دقت حداکثری انجام شود، شتاب زدگی در انتخاب مسیر زمینه هدررفت سرمایه‌ها خواهد شد. وی بیان کرد: در انتخاب مسیر باید دقت حداکثری انجام شود، شتاب زدگی در انتخاب مسیر زمینه هدررفت سرمایه‌ها خواهد شد.منتظری با بیان اینکه برای برخورداری از مواهب راه آهن نیازمند همت و تلاش بیشتری هستیم، گفت: همجواری با کشورهای CIS فرصت بی نظیری است که می‌تواند زمینه ساز حل بسیاری از دغدغه‌های اقتصادی گلستان باشد. منتظری با بیان اینکه برای برخورداری از مواهب راه آهن نیازمند همت و تلاش بیشتری هستیم، گفت: همجواری با کشورهای CIS فرصت بی نظیری است که می‌تواند زمینه ساز حل بسیاری از دغدغه‌های اقتصادی گلستان باشد.وی اضافه کرد: اتصال راه آهن اینچه برون به کریدور شمال به جنوب، درآمدهای ترانزیتی استان را از محل ورود کالا از مقاصد قزاقستان، ترکمنستان، روسیه و حتی چین را افزایش می‌دهد. وی اضافه کرد: اتصال راه آهن اینچه برون به کریدور شمال به جنوب، درآمدهای ترانزیتی استان را از محل ورود کالا از مقاصد قزاقستان، ترکمنستان، روسیه و حتی چین را افزایش می‌دهد.به گزارش خبرنگار مهر، با اتصال اینچه برون به شاهرود و در ادامه به طبس شاهد تکمیل مسیر ریلی شمال به جنوب از کشورهای اوراسیا به سوی آب‌های آزاد خواهیم بود؛ موضوع که می‌تواند زمینه ساز تحول اقتصادی گلستان را فراهم کند. اینچهمسیردر شرایطی که کشورهای همسایه به فکر راه اندازی مسیرهای جدید ریلی بوده، ضرورت دارد تا احداث این مسیر با جدیت و سرعت بیشتری از سوی مسئولان پیگیری شود. مسیر
منبع: مهر
شناسه خبر: 787938